Prezentare Judecătoria Târgu Lăpuş

    Înfiinţarea Judecătoriei Tg.Lăpuş a fost prevăzută în Legea de organizare judecătorească nr. 92/1992, iar activitatea efectivă a început la data de 16.03.1998 cu 3 judecători stagiari, un judecător cu atribuţii de preşedinte şi un nr. de 12 angajaţi ca personal auxiliar.
   Sediul instanţei este situat în localitatea Tg.Lăpuş str. L. Rebreanu nr. 77, Judeţul Maramureş, într-o clădire compusă din parter şi etaj, care iniţial a avut o altă destinaţie, respectiv sediul fostei Intreprinderi de Prospecţiuni şi Exploatări Geologice.
   Odată cu schimbarea destinaţiei, a fost construită alături singura sală de judecată a instanţei, două căi de acces destinate pentru justiţiabili şi personal care leagă sala de corpul principal al clădirii.
   De asemenea s-au construit birouri necesare inculpaţilor aflaţi în stare de deţinere şi personalului însoţitor cu cale de acces distinctă atât din exterior cât şi în interiorul sălii de judecată, prezentaţi în fiecare a treia zi de miercuri a fiecărei luni, potrivit unei programări existente la nivelul Penitenciarului Baia Mare.
   În corpul principal al clădirii se află birourile judecătorilor şi personalului auxiliar la etaj, iar la parter compartimentele registratură, arhivă, birou pentru avocaţi, birou pentru încasări taxe de timbru şi timbru judiciar, precum şi Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

    Până în anul 1968 în Tg.Lăpuş a funcţionat fostul Tribunal Raional, localitatea neavând instanţă proprie în perioada 1968 -1998, justiţiabilii beneficiind de serviciile Judecătoriei Baia Mare la 45 Km distanţă.
   Activitatea de judecată se desfăşoară în trei şedinţe săptămânal, două pentru cauze civile şi una pentru cauze penale, de către 2 judecători (din care unul cu atribuţii de preşedinte ) al instanţei şi 12 angajaţi ca personal auxiliar de specialitate.
   Din data de 01.07.2005 funcţia de preşedinte este vacantă, prin expirarea mandatului, urmând a se organiza concurs pentru ocuparea acesteia.