Prezentare Judecătoria Şimleul Silvaniei

    Judecătoria Şimleul Silvaniei face parte din circumscripţia Tribunalului Sălaj. În prezent sediul Judecătoriei Şimleul Silvaniei se află în oraşul Şimleu Silvaniei, Piaţa Iuliu Maniu, nr.1, judeţul Sălaj, cod postal: 55300
    Legea de organizare judecătorească din 25 iunie 1924 prevede ca pe întreg teritoriul ţării să fie înfiinţate noi instanţe de judecată.
    Judecătoriile, la început erau denumite judecătorii de ocol, iar după 1938, judecătorii de pace. În funcţie de categoria localităţii din raza lor de competenţă, acestea erau urbane, mixte sau rurale. Arhivele Naţionale, prin Direcţia judeţeană Sălaj, deţin documente provenite de la judecătoriile mixte Zalău şi Şimleu Silvaniei, precum şi de la judecătoriile rurale: Cehu Silvaniei, Jibou, Ileanda, Hida, Gârbou şi Crasna. Numărul acestora este posibil să fi fost mai mare, însă Arhivele Naţionale Sălaj nu deţin documente care să fi provenit de la aceste instituţii.
    Tribunalele au rămas în continuare principalele instanţe de judecată, lucrările acestora desfăşurându-se, de obicei, în trei secţiuni: civilă, penală şi comercială, fiecare având un preşedinte. Pe lângă fiecare tribunal funcţiona câte un parchet condus de un prim procuror.
    Curţile de Apel funcţionau în centrele urbane mai mari, fiecare având în circumscripţia sa mai multe judeţe. Judeţul Sălaj făcea parte din circumscripţia Curţii de Apel Oradea.
    Alte modificări legislative se produc prin Legea 341/1947 şi Decretul 132/1949, pentru ca la 3 iunie 1952 să se adopte o nouă lege de organizare judecătorească.
    Legea în cauză adapta organizarea instanţelor judecătoreşti noilor realităţi administrative ale ţării – infiinţarea regiunilor, raioanelor şi comunelor. Astfel pentru judeţul Sălaj au funcţionat 4 tribunale populare raionale cu sediile în oraşele: Cehu Silvaniei - regiunea Baia Mare; Şimleu Silvaniei - regiunea Oradea; Jibou şi Zalău - regiunea Cluj. Totodată prin Legea 6/1952 a fost reglementată activitatea Procuraturii.
    În anul 1968, după reorganizarea administrativ teritorială, potrivit Legii nr. 58 din 26 decembrie 1968, sistemul instanţelor de judecată suferă câteva modificări. Prin această lege pe teritoriul judeţului Sălaj funcţionau un tribunal judeţean cu sediul în Zalău şi două judecătorii la Zalău şi la Şimleu Silvaniei.
    Legea nr. 92/04.08.1992, pentru organizarea judecătorească, prevede înfiinţarea la Cluj, Curtea de Apel Cluj care are în circumscripţie Tribunalul Cluj, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş şi Tribunalul Sălaj. Tot prin acceaşi lege Tribunalul Sălaj are în circumscripţie Judecătoria Zalău, Judecătoria Şimleu Silvaniei şi Judecătoria Jibou.