Declaraţii conform art. 5 alin.(3) din Legea nr. 303/2004
     Declaraţii

     În secţiunea de faţă veţi găsi declaraţiile de avere, declaraţii de interese şi declaraţii privind gradul de rudenie cu persoane ce desfăşoară o activitate juridică, de investigare sau cercetare penală ale judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate şi ale funcţionarilor publici din cadrul Curţii de Apel Cluj, precum şi a instanţelor din raza teritorială a acesteia.
     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 2 lit. d şi h din Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, declaraţiile de avere și de interese ale judecătorilor se depun la Consiliul Superior al Magistraturii, iar declaraţiile celorlalte categorii de personal la instituţia publică din care fac parte.
     Declaraţiile în legătură cu gradul de rudenie se înregistrează şi se depun la dosarul profesional, atât pentru magistraţi, cât şi pentru personalul auxiliar de specialitate, conform art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303-2004 actualizată.
 
 
© 2008 Curtea de Apel Cluj