Declaraţii conform art. 5 alin.(3) din Legea nr. 303/2004

     Declaraţii conform art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004


     Judecătorii şi Alte categorii de personal

 

      Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să dea anual, o declaraţie pe proprie răspundere în care să menţioneze dacă soţul, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv exercită o funcţie sau desfăşoară o activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală, precum şi locul de muncă al acestora.

 

 
 
© 2008 Curtea de Apel Cluj