Declaraţii conform art. 5 alin.(3) din Legea nr. 303/2004

     Declaraţii de interese

     În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. 2 litera d şi h din Legea nr. 144/2007 cu referire la art. 111 din Legea 161/2003, regăsiţi mai jos declaraţiile de interese ale judecătorilor, personalului auxiliar şi ale funcţionarilor publici.
     Funcţiile şi activităţile ce se includ în declaraţia de interese sunt:
     a) calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale şi alte asociaţii,            instituţii sau grupuri de interes economic;
     b) funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi control ale            acestora;
     c) calitatea de membru în asociaţii profesionale sau sindicale;
     d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control,             retribuite sau neretribuite deţinute în cadrul partidelor politice.

        Tribunalul Cluj         Tribunalul Maramureş
                Judecătoria Cluj-Napoca                 Judecătoria Baia-Mare
                Judecătoria Turda                 Judecătoria Dragomireşti
                Judecătoria Dej                 Judecătoria Sighetu Marmaţiei
                Judecătoria Gherla                 Judecătoria Şomcuta Mare
                Judecătoria Huedin                 Judecătoria Tîrgu Lăpuş
        Tribunalul Specializat Cluj                 Judecătoria Vişeu de Sus
        Tribunalul Bistriţa-Năsăud         Tribunalul Sălaj
                Judecătoria Bistriţa                 Judecătoria Zalău
                Judecătoria Beclean                 Judecătoria Şimleu Silvaniei
                Judecătoria Năsăud                 Judecătoria Jibou

 

 
 
© 2008 Curtea de Apel Cluj